Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Bergen (N-H) (1882) 1922-1969 (1974)

Omschrijving

De periode van de 2e wereldoorlog heeft op Bergen een zware stempel gedrukt. Het vliegveld is in de vroege morgen van 10 mei 1940 gebombardeerd. Voorts is in het begin van de oorlog een deel van de bevolking uit de gemeente Amersfoort geëvacueerd en in Bergen ondergebracht. In het kader van de oprichting van de "Atlantische Wal" is het dorp Bergen aan Zee gedeeltelijk afgebroken. Dit achtte de Duitse bezetter nodig ter beveiliging van de kust tegen een mogelijke invasie van de geallieerden. Het grootste deel van de bevolking van Bergen heeft de gemeente moeten verlaten.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II.A.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II.B.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers