Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Beesel (1895) 1934 - 1959 (1973)

Omschrijving

Op 10 mei 1940 slopen de eerste Duitse infanteristen Reuver binnen. De oorlog was begonnen. Dagenlang werden Reuver en Beesel overspoeld door colonnes Duits oorlogsmaterieel. Op 14 mei capituleerde Nederland en vingen vijf angstige jaren aan. Eind 1941 werden de gemeenteraad en het college van B&W door de Duitse bezetter ontbonden. Pas in juni 1945 kwam het college weer bijeen en de eerste naoorlogse raadsvergadering vond plaats op 9 november 1945. Op 11 en 12 februari 1945, vlak voor het einde van de oorlog, werd de Reuverse bevolking door de Duitsers gedwongen te evacueren. In afwachting van verder transport werden de evacués in Kaldenkirchen ondergebracht. Een gedeelte van hen werd daar op 1 maart 1945 door Amerikanen bevrijd. De overigen, reeds naar Noord-Nederland getransporteerd, werden pas op 13 april bevrijd door de Canadezen.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-36 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 149-180 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 283-295 en 512-540 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 475 - Stukken betreffende mobilisaties en de "Buitengewone oproeping uitwendige veiligheid', 1934-1940

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers