Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Beek. 1928-1981

Omschrijving

De huidige gemeente Beek ontstond in 1982 door de samenvoeging van de vroegere gemeente Beek met de tot dan toe zelfstandige gemeente Spaubeek.

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van B&W worden in de inventaris genoemd onder A1 en A2. Stukken die betrekking hebben op het personeel staan vermeld onder B1b en de bevolkingsregisters worden aangetroffen onder B2c. Hierin kunnen zich gegevens bevinden die betrekking hebben op onderwerpen en thema's die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand is apart in beheer bij de gemeente Beek. Raadpleeg hiervoor het archievenoverzicht van de gemeente.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers