Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Gemeente Arbeidsbeurs

Omschrijving

De Arbeidsbeurs stuurde tot mei 1940 geen werklozen gedwongen naar Duitsland, hoewel velen naar de Arbeidsbeurs kwamen vragen om werk in verband met de hoge lonen aldaar. Vanaf mei 1940 verliep het anders. In juli 1940 deelde directeur W.F. Detiger mee dat 1600 arbeiders naar Duitsland zouden worden `bemiddeld'. In oktober van hetzelfde jaar werd de openbare arbeidsbemiddeling door de Duitse bezetter tot rijkszaak verklaard en werd de Arbeidsbeurs van een gemeentelijke instelling een rijksaangelegenheid.

Het archief bevat de uitgebreide administratie van tewerkstelling in Duitsland (zie vooral paragraaf 2.2.7.2.2). De stukken van het Gewestelijk Arbeidsbureau (opgenomen bij de gedeponeerde archieven, inventarisnummers 1174-1368) sluiten aan bij stukken van het archief van de Arbeidsbeurs over het transport naar en tewerkstelling van werkzoekenden in Duitsland.

Thema's

  • Nederland 1940-1945

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers