Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Ammerzoden (1815) 1945-1979

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Ammerzoden met betrekking tot de jaren 1945-1979. Een aantal inventarisnummers beslaat de (voor)oorlogse periode.

Inventarisnummer 133/21 bevat een register met namen van bestuurders, gemeentepersoneel en namen van ereburgers, 1926-1975. Inventarisnummers 133/22-23 bevatten vergaderstukken van de gemeenteraad uit de jaren 1945-1946. Voor vergaderstukken van het college van burgemeester en wethouders uit de jaren 1945-1949, zie inventarisnummer 133/78. Rubriek 1.1.4.2 bevat personeelsdossiers 1946-1979. Het betreft dossiers van personeelsleden waarvan het dienstverband in de periode 1945-1979 is beëindigd. In deze rubriek bevinden zich dossiers van personeelsleden die tijdens de oorlog in dienst van de gemeente waren. Informatie over de financiën (onder andere begrotingen, grootboeken en jaarrekeningen met bijlagen) van de gemeente tijdens de oorlogsjaren vindt u onder rubriek 1.1.6.3. Inventarisnummers 133/769-770 bevatten woningkaarten met betrekking tot de periode 1938-1955. Rubriek 1.2.19 heeft betrekking op Koninklijke Onderscheidingen, 1945-1979.

Thema's

 • Nederland 1940-1945
  • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 133/128 - Stukken betreffende de moeilijkheden inzake het terugbetalen aan de gemeente Zaltbommel van aan J. Boll voorgeschoten salaris als waarnemend burgemeester van de gemeente Ammerzoden van januari tot en met april 1945, 1945-1949

  Thema's

 • 133/129 - Persoonsdossier van A.A.J. van Erp, geboren 5 december 1895, 1939-1961 NB. Burgemeester Van Erp werd ontslagen door de commissaris-generaal voor bestuur en justitie bij besluit van 11 oktober 1944 met ingang van diezelfde datum (hij zelf nam daar overigens pas na de oorlog kennis van). Van januari 1945 tot en met april 1945 was de NSB'er J. Boll waarnemend burgemeester van Ammerzoden. Ingevolge artikel 2, lid 1 van het Besluit tijdelijke voorziening bestuur provinciën en gemeenten werd A.A.J. van Erp op 5 mei 1945 met de vervulling van het ambt van burgemeester belast en bij koninklijk besluit van 14 december 1946 werd hij met ingang van 1 januari 1947 opnieuw benoemd tot burgemeester.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers