Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Ambt Hardenberg, (1914-1941)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1954-1968 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad te vinden. In hoofdstuk 'Organisatie' vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 'Burgerlijke stand, bevolking en vreemdelingen' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 496, 501-506, 515, 525, 713 - Werken in Duitsland

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers