Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Almelo 1914-1939

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Notulen van openbare vergaderingen van de gemeenteraad met betrekking tot het jaar 1939 zijn te vinden in inventarisnummer 27. Notulen van de geheime vergaderingen van de gemeenteraad over de periode 1936-1953 bevinden zich in inventarisnummer 31. Inventarisnummers 84-85 bevatten notulen van vergaderingen van Burgemeester en Wethouders uit het jaar 1939. Onder inventarisnummer 125 is het Gemeenteblad met betrekking tot 1939 te vinden. Zie ook archief gemeente Almelo 1940-1949

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers