Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeenschappelijke secretarie van de gemeentes Lange Ruige Weide, Papekop en Hekendorp

Omschrijving

De gemeentes Papekop, Lange Ruige Weide en Hekendorp hadden tussen 1942 en 1964 een gemeenschappelijke gemeentesecretarie. De beschreven archieven zijn fysiek niet te scheiden en vullen de afzonderlijke gemeentearchieven aan.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers