Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland - Breda

Omschrijving

Het archief van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers - district Breda bestaat uit één portefeuille en omvat acht mappen, inhoudende stukken, verzameld door de GOIW-district Breda, betreffende o.m. de zuivering, politieke delinquenten en de positie van Nederlandse militairen (na de oorlog). Dit archief bevat informatie over de naoorlogse periode, verzet, illegaliteit, belangengroepen, oorlogsgetroffenen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid