Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Geheime Dienst Nederland, rayon Zuid-Gelderland, 1943 - 1944

Omschrijving

Het archief van rayon Zuid-Gelderland van de Geheime Dienst Nederland, een spionage- en verzetsorganisatie, is in 1954 binnengekomen op het Gemeentearchief Nijmegen. Het archief bevat algemene instructies, uitgegeven voor medewerkers in het rayon Zuid -Gelderland betreffende het identificeren van Duitse militaire eenheden en het identificeren van weerbare eenheden. Verder bevat het de vele instructies, uitgegeven door de chef van de Inlichtingendienst en de bureauhouder van het rayon Zuid-Gelderland voor de medewerkers houdende algemene richtlijnen in acht te nemen bij het verzamelen van inlichtingen (bijv. aanwijzingen inzake beveiliging tegen Gestapo-agenten). Het bevat tevens de vele schriftelijke inlichtingen, ingekomen bij de chef van de inlichtingendienst van het rayon Zuid-Gelderland, afkomstig van de medewerkers van de observatiegroepen. Verder bevat het archief diverse lijsten, zoals de lijst, houdende de codeletters der O.D.zend- en ontvangststations in Nederland voor de week van 29 september - 4 oktober (1943) en lijsten houdende de namen, rangen, titels enz. van officieren der Duitse politie en wehrmacht, met hun inkwartieringsadressen te Nijmegen. Diverse rapporten zijn opgenomen waaronder het rapport betreffende de werkzaamheden van de O.D. periode 17 september - 23 september 1944, opgesteld door een medewerker aldaar 20/10/1944.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)