Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gedeponeerde Archieven

Omschrijving

De collectie "Gedeponeerde Archieven" omvat in hoofdstuk 4.07 de z.g.n. collectie Bartels 1938 - 1995 de inventarisnummers 7180 - 7361. De collectie Bartels is gevormd door de heer J.A.C. Bartels als verzameling brondocumenten van zijn publicaties over de op Texel plaatsgevonden "Opstand van de Georgiers", ook wel genoemd Russenoorlog in de meidagen van 1945.

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 7269 - Afschriften van lijsten met namen van NSB-leden en correspondentie van de Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1946.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 7180 - Distributiestamkaarten van M. van der Linden, J. Westdorp, P. Westdorp-van der Welle, A. Westdorp, C. Westdorp en H. Westdorp,

  Thema's

 • 7181-7201 - Verzameling van foto's

 • 7202-7212 - Openbare bekendmakingen.

  Thema's

 • 7213-7246 - Documentatie en correspondentie over de Tweede Wereldoorlog die geen directe betrekking op Texel heeft maar wel als bronmateriaal voor de boeken van Bartels heeft gediend.

 • 7247-7252 - Artikelen over de gevechten tussen de Georgiërs en de Duitsers op Texel.

  Thema's

 • 7253 - Duitse topografische kaart van Nederland met daarop Texel.

 • 7254 - Luchtfoto's van Texel-Noord en Texel-Zuid gemaakt door de Luftwaffe op 21 september 1941.

 • 7255 - Kopieën van Duitse bouwtekeningen van de Duitse verblijfplaats aan de Koogstraat te Den Burg.

 • 7256 - Kopieën van lijsten houdende de inschrijvingen van de Georgische soldaten in het Duitse leger.

 • 7257 - Aantekeningen van Duitse militairen betreffende het luchtalarm van 4 november 1943. N.B. De aantekeningen werden in mei 1945 gevonden in een bunker tussen de Muy en De Koog.

  Thema's

 • 7258 - Kopie van aantekeningen gemaakt tijdens de oorlog, door A. of S. Daalder.

 • 7259 - Afschrift van een incompleet dagboekfragment van een onbekende schrijver over de aprildagen te Texel.

 • 7260 - Afschrift van het dagboek van Günther Ditsch over de laatste oorlogsdagen op Texel. N.B. Duitstalig.

  Thema's

 • 7261 - Artikelen uit de Texelsche Courant over de bevrijdingsfeesten, begin september 1945.

 • 7262 - Bulletin van de Heldersche Courant betreffende de capitulatie van Duitsland.
  .

 • 7263 - Lijsten met overzichten betreffende door oorlogshandelingen ontstane schade.

  Thema's

 • 7264 - Programma van de herdenking van de gebeurtenissen in april 1945 in de doopsgezinde kerk te Den Burg.

  Thema's

 • 7265 - Geweld en vuur over de Eierlandsche polder', boek door A. Dros Dzn., L. van Hoorn en K. Stienstra.

 • 7266 - Afdrukken van luchtfoto's van Texel genomen door de Royal Air Force op 12 en 21 maart en 10 oktober 1945.
  .

 • 7267 - Aantekeningen van militaire aard betreffende onder andere het verminderen van rantsoenen en verhoogde waakzaamheid ten aanzien van de vijandelijke luchtlandingen, 16 februari 1945- 4 april 1945. N.B. De aantekeningen werden in mei 1945 gevonden in een bunker tussen de Muy en De Koog.

  Thema's

 • 7268 - Afschrift van dagboekfragmenten van Dirk de Vries over de oorlog op Texel, 6 april 1945-12 mei 1945.

 • 7270 - Kopie van het boek 'Bladzijden van oorlogsheldendaden' van Miron Kotjiasjwili, inclusief een kopie van de originele Russische editie,1969. Met o.a. lijst met overlevende en gesneuvelde Georgiers tijdens de opstand van de Georgiers / russenoorlog in april 1945. De z.g.n. lijst van Miron Kotjiasjwilli.

 • 7271-7296 - Cassettebandjes met opnamen van interviews met Texelaars en niet-Texelaars

 • 7297-7305 - Documentatie en correspondentie over de gebeurtenissen op Texel, gebruikt als documentatie voor het boek.

 • 7306-7331 - Documentatie en afschriften van interviews met Texelaars.

 • 7306-7331 - Documentatie en afschriften van interviews met Texelaars.

 • 7332-7349 - Documentatie en afschriften van interviews met niet-Texelaars.

 • 7350-7351 - Opname van een lezing gehouden op 11 november 1978 over de reddingsboot Joan Hodson, 1978. N.B. Zit in de doos bij de cassettebandjes

 • 7352 - Het Georgisch bataljon', gedicht geschreven door Mark Meekers (pseud. van Marcel Rademakers).
  .

  Thema's

 • 7353 - 50 jaar na dato', tijdschrift uitgegeven door de Texelse Courant, met daarin opgenomen een verzameling van artikelen die in het voorjaar van 1995 zijn verschenen in de krant.

  Thema's

 • 7354 - Den Hoorn 1940-1945', uitgave van de Feestcommissie Den Hoorn en dorpsblad de Hoornder ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding op 5 mei 1995.

  Thema's

 • 7355 - Lijst met Texelse oorlogsslachtoffers, samengesteld door de gemeente, Snoek, Bartels, de historische vereniging en door vergelijking met de oorlogsgraven op het eiland.

  Thema's

 • 7356 - Afschrift van een ooggetuigenverslag van de oorlogsdagen in april 1945 door J.C. Visser, z.d. N.B. Na 1948.

 • 7357 - Kaart met daarop aangegeven de locaties van beschadigde panden vanwege de gevechten in de periode van 6 april tot 5 mei 1945, in polder Eijerland, z.d. N.B. Slechte staat.

  Thema's

 • 7358 - Kopie van het boek 'Auf Texel', een ten behoeve van de Duitse militairen op Texel georiënteerd fotoboekje met aandacht voor de Texelse geschiedenis, z.d.N.B. In ieder geval na 1940 en voor 1945.

 • 7359 - Kopieën van artikelen over Texel in de Tweede Wereldoorlog waarvan de herkomst niet duidelijk is, z.d.

 • 7360 - Opname van het programma Tijdsein van de Evangelische Omroep over de Texelse oorlogsdagen, z.d. N.B. Zit in de doos bij de cassettebandjes.

 • 7361 - Opname van het programma Met het oog op morgen over de Texelse oorlogsdagen,z.d. N.B. Zit in de doos bij de cassettebandjes.