Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Fundatie 'Kamer van het voormalig gerecht van Hogelanden' te Utrecht

Omschrijving

Op 17 februari 1942 wordt de fundatie opgeheven op last van de Commissaris voor niet commercieele Vereenigingen en Stichtingen te ‘s-Gravenhage. Tot 30 december 1945 worden de gelden en woningen dan beheerd door de Stichting voor het Beheer van Volkswoningen, waarna de fundatie weer in ere hersteld wordt.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • - Stukken betreffende de opheffing van de fundatie door de Commissaris voor niet commercieele Vereenigingen en Stichtingen te Utrecht, 1941-1942

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers