Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Frederiks, K.J.

Omschrijving

Frederiks (1881-1961) was van 1931 tot september 1944 secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken. Hij verzette zich tegen te sterke invloed van de NSB en nationaal-socialistische organisaties op zijn beleid, maar zwichtte vaak voor Duitse druk. In 1944 dook hij onder. Op voordracht van de zuiveringscommissie Scholten kreeg Frederiks in januari 1946, na een onderzoek inzake zijn beleid tijdens de bezetting, 'ongevraagd' eervol ontslag.

Vele van de stukken, die de indruk wekken door Frederiks te zijn verzameld ter rechtvaardiging van zijn beleid gedurende de bezettingsjaren, zijn afschriften van de originele stukken en voor een deel reeds elders beschreven. Bijna alle afschriften waren bestemd voor dr. M.J. Prinsen, chef van het Bureau Belastingen van het departement. Het archief bevat stukken met betrekking tot burgermeesters, maatregelen tegen joden, ambtenaren en zeer uiteenlopende bestuurslijke aangelegenheden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen