Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Fraters van Utrecht

Omschrijving

De congregatie werd gesticht op 13 augustus 1873 door mgr. Andreas Ignatius Schaepman, aartsbisschop van Utrecht. De officiële naam van de congregatie is congregatie van de fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarissen

 • 145 - Verslagen van raadsvergaderingen over de jaren 1923-1967, oorlogsboekhouding, verhandeling "Oosterbeek in de branding" van frater Assisius v.d. Meij, stukken betreffende de uitbreiding van het huis te Arnhem (1978-1980)

  Thema's

 • 478 - Een klapper met oorlogservaringen o.a. in Tjimahi alsmede een boek "Mijn Kamp" over het kampleven in Tjimahi

  Thema's

 • 725 - Persoonsdossier van Alfred Vrancken: Twee fotoalbums alsmede een map met losse foto's en persoonlijke documenten inclusief een dagboekje uit 1943

  Thema's