Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Firma, sedert 1937 NV H. Pander en Zonen, sedert 1970 Pander Holding NV, sedert 1972 BV, sedert 1978 Vastgoed Mespan BV

Omschrijving

De firma Pander is sinds de negentiende eeuw in Den Haag gevestigd als meubelfabriek. De firma kreeg belangrijke opdrachten, zoals levering van meubels voor de inrichting van het Vredespaleis in Den Haag. Tien jaar lang legt het bedrijf zich tevens toe op de vliegtuigfabricage, ondergebracht op de derde verdieping van de meubelfabriek. In 1924 wordt daartoe de NV Societé de Construction d'Aéroplanes "Pander"opgericht. De maatschappij produceert éénpersoons vliegtuigen, die o.a. aan de Koninklijke Marine worden geleverd. Omdat de vliegtuigfabricage financieel geen succes blijkt, draagt de firma per 1 januari 1935 het geheel over aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’. De afdeling vliegtuigbouw van Pander werd gesloten, en het bedrijf beperkte zich weer tot de meubelfabricage. In 1937 wordt de vennootschap onder firma omgezet in een naamloze vennootschap. Als directeuren van de nieuwe vennootschap treden W.A. Dwars jr., H.jr. en Ph.W. Pander op. Het bedrijf telt dan 750 werknemers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog blies Henk Pander, inmiddels lid van de NSB, de vliegtuigfabriek nieuw leven in. Voor de Duitse bezetter bouwde Pander zweefvliegtuigen en vliegtuigonderdelen gebouwd en men repareerde Duitse toestellen. Na de oorlog werd Henk Pander wegens collaboratie opgepakt. Directeur Ph.W. Pander sloot zich aan bij het verzet. Hij is kort voor de bevrijding gefusilleerd.

De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen