Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de firma Jacob en Abraham le Poole, 1680-1936 en het archief van de familie le Poole, 1651-1984

Omschrijving

Het betreft een familiebedrijf in de textielindustrie, een bedrijfstak die beeldbepalend is geweest voor de Leidse geschiedenis. Het bedrijf werd in 1936 verkocht.

Gezien het feit dat het bedrijf in 1936 verkocht is, is er geen oorlogsgerelateerde informatie in het archief van de firma aanwezig. In het archief van de familie le Poole hebben enkele stukken betrekking op de oorlog.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 747b - "Enkele herinneringen uit een veelbewogen leven", Aantekeningen van met name politieke gebeurtenissen in relatie tot de loopbaan van Jaap le Poole (1914-1993), 1984 NB. Het betreft een publicatie van C. Bauer en J. le Poole. Bevat (algemene) informatie over de oorlog. Als illustratie is een kopie opgenomen van een brief van de secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart verstuurd naar aanleiding van een weigering van J. Poole om een ariĆ«rverklaring te tekenen.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 756b - Staat van de leden en hun functies bij de Bescherming Burgerbevolking in een der sectoren te Den Haag, ca. 1940-1945 NB. Gustaaf le Poole (1873-1953) was eerste plaatsvervangend wijkhoofd.

  Thema's

 • 761 - Krantenknipsels van een advertentie met geslaagden voor het doctoraal examen rechtsgeleerdheid en van een artikel over de slotbijeenkomst van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, waarin Jacob le Poole (1914-1993) als afgestudeerde, respectievelijk oud-directeur wordt genoemd, 1938-1949.

  Thema's