Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Februaristaking 1941

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie Februaristaking 1941 is hier één van. Ben Sijes publiceerde ondermeer zijn onderzoekingen naar de Razzia van Rotterdam (1951), de Februaristaking (1954) en de Arbeidsinzet (1966) en het door hem gecoördineerde onderzoek naar de vervolging van zigeuners in Nederland (1979). Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het boek van dr. P.J. Bouman over de April-Mei-Stakingen (1950) en aan het omvangrijke geschiedwerk van dr. L. de Jong.

Het archief bestaat uit materiaal voor het boek, gesorteerd per hoofdstuk. Het archief bevat informatie over anti-joodse maatregelen, WA, NSB, CPN, razzia's, verzet, Hendrik Koot, IJssalon Koco, slachtoffers, reacties, zoengeld, enquête en Amsterdam.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid