Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de familie von Baumhauer, 1513-2005

Omschrijving

De familie (Von) Baumhauer stamt - voor zover valt na te gaan - af van een 15e-eeuws koopmansgeslacht uit het Westfaalse Coesfeld, dat een invloedrijke positie binnen de Hanze-gemeenschap innam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog spelen Mr. Edouard Henri von Baumhauer en zijn echtgenote Hermien von Baumhauer-Ribbink een belangrijke en hogelijk gewaardeerde rol in het verzet door het 'Pas-Op-kamp' voor onderduikers in Vierhouten op te richten. Edouard Henri von Baumhauer (1890-1950) was een zelfstandig gevestigd advocaat in Amsterdam met uitgebreide contacten in het internationale zakenleven. Onder druk van de oorlogomstandigheden nam hij in 1943 vanuit 'Huize Vierhouten' het initiatief tot de oprichting en instandhouding van het 'Pas-Op-kamp' voor onderduikers in het Vierhoutense bos, dat bijna twee jaar in gebruik bleef. Hiermee redde het echtpaar Von Baumhauer met hulp van velen het leven van tientallen onderduikers. In de naoorlogse jaren verzamelde zijn weduwe Hermien verdere documentatie en bewijsmateriaal over de rol van haar man in de Tweede Wereldoorlog, mede omdat er over de betekenis van het werk van verschillende verzetsmensen verschil van mening bestaat. In het voorjaar van 1984 werd het verzetsherdenkingskruis uitgereikt aan Hermien von Baumhauer-Ribbink
en haar dochter Clazien (1923-1984). Het echtpaar Von Baumhauer werd in mei 2000 postuum geëerd met de Yad Vashemonderscheiding,

Het archief bevat verschillende stukken betreffende de activiteiten van het echtbaar Von Baumhauer-Ribbink in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 389 - Stukken betreffende de activiteiten van E.H. Baumhauwer in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: Stukken betreffende zijn gijzeling door de Duitsers te St.-Michielsgestel, 1942

 • 390 - Stukken betreffende de activiteiten van E.H. Baumhauer in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: Verklaringen van Dr. H.A. Simon over zijn positieve houding als vertegenwoordiger van de Deutsche Bank vóór de Tweede Wereldoorlog, 1944.

  Thema's

 • 391 - Stukken betreffende de activiteiten van E.H. Baumhauer in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: Verklaring van de burgemeester van Ermelo en Nunspeet waarbij hem wordt toegestaan te bemiddelen tussen de Deutsche Wehrmacht en de bevolking van Vierhouten inzake inkwartiering en vorderingen, 1945

  Thema's

 • 392 - Stukken betreffende de activiteiten van E.H. Baumhauwer in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: Verklaring van de Gemeente Ermelo over hem als 'Local representative, authorized to decide in all matters', 1945

  Thema's

 • 393 - Stukken betreffende de activiteiten van E.H. Baumhauwer in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: Bewijs van vrijstelling voor hem van veiligheidsmaatregelen, uitgegeven door het Commissariaat Militair Gezag in het district Harderwijk, 1945

  Thema's

 • 394 - Stukken betreffende de activiteiten van E.H. Baumhauwer in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: Correspondentie met personen uit het verzet en met onderduikers, 1945

  Thema's

 • 395 - Stukken betreffende de activiteiten van E.H. Baumhauwer in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: Rapporten door hem en zijn echtgenote opgesteld inzake door hen verleende financiële steun en de redding van diverse personen, fotokopiëen, 1948 en z.j.

  Thema's

 • 396 - Stukken betreffende de activiteiten van E.H. Baumhauwer in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: 'Onze gevallen oorlogsvrienden', tekstbijdrage van hem aan de publicatie van H. van der Duim 'Wij herdenken', 1945 in tweevoud, z.j. (ca. 1980)

 • 412 - Stukken betreffende verzetsactiviteiten van Edouard Henri von Baumhauer en zijn echtgenote Hermina Jacoba Johanna Ribbink: Aantekeningen over het 'Pas-Op-Kamp' te Vierhouten, met
  biografie van haar echtgenoot in vijfvoud en haar 'kampverhaal', 1948-1955 en z.j.

  Thema's

 • 413 - Stukken betreffende verzetsactiviteiten van Edouard Henri von Baumhauer en zijn echtgenote Hermina Jacoba Johanna Ribbink: Correspondentie met Dr.L. de Jong inzake diens weergave van de activiteiten van haar man in zijn publicatie 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog', 1977

  Thema's

 • 414 - Stukken betreffende verzetsactiviteiten van Edouard Henri von Baumhauer en zijn echtgenote Hermina Jacoba Johanna Ribbink: Krantenknipsels betreffende het 'Pas-Op-Kamp' te Vierhouten, met de publicatie 'Het verscholen dorp' door A. Visser, 1980-1984

  Thema's

 • 415 - Stukken betreffende verzetsactiviteiten van Edouard Henri von Baumhauer en zijn echtgenote Hermina Jacoba Johanna Ribbink: Correspondentie betreffende de toekenning van het Verzetsherdenkingskruis aan het echtpaar Von Baumhauer en hun dochter Clazien, met naamlijsten, 1983 NB. Betreffende onderscheidingen bevinden zich in het museum bij "Het verscholen dorp" te Vierhouten.

  Thema's

 • 434 - Door Eduard Mari Herminus von Baumhauer verzamelde stukken betreffende de uitreiking te Wassenaar van de Yad Vashem onderscheiding postuum aan zijn ouders, 1999

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 347 - Ingekomen en verzonden brieven en briefkaarten van vrienden en kennissen, 1909-1943 en z.j. (Edouard Henri von Baumhauer)

  Thema's

 • 376 - Verzamelde documentatie betreffende de activiteiten van Edouard Henri von Baumhauer als voorzitter (van de Nederlandsch-Amerikaanse Kamer van Koophandel te Amsterdam, 1920-1947, Hieronder bevindt zich 'Oorlogsoverzicht en toekomstplannen van de Nederlandsch Amerikaansche Kamer van Koophandel' (Amsterdam 1946)

  Thema's

 • 405 - Ingekomen brieven van haar (H.J.J. Ribbink) echtgenoot tijdens zijn gijzeling in St. Michielsgestel, 1942

  Thema's