Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Familie Vermeulen te Velsen

Omschrijving

Dit archief bevat een aantal stukken betreffende Pieter Vermeulen die zich, tijdens het graven van het Noordzeekanaal, inzette om de kinderen van de kanaalgravers, die van heinde en verre gekomen waren, onderwijs te geven. Vanuit een protestants christelijke levensovertuiging probeerde hij, met hulp van de leden van een daartoe in Amsterdam opgericht comité aan een door hen gestichte school, bij te dragen aan hun opvoeding.

Veel van de stukken zijn bewaard door zijn zoon, Frederik Pieter Vermeulen, die - zij het zijdelings - ook met het onderwijs verbonden was. Verder was Frederik Pieter Vermeulen aan het begin van de vorige eeuw enige tijd wethouder van Openbare Werken in de gemeente Velsen. Naast een functie in het bedrijfsleven, hij was secretaris van de Vereniging van Reders van Visservaartuigen in IJmuiden, was hij veertig jaar lid van de gemeenteraad van Velsen voor de Anti Revolutionaire Partij; beide functies zegde hij in 1940 op. Na de bevrijding in 1945 werd hij - inmiddels op 75-jarige leeftijd - aangezocht om tot de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad opnieuw enige tijd wethouder van Openbare Werken te worden, waarbij hij o.m. belast werd met de herverkaveling in de door de afbraak van woningen getroffen gemeentedelen. Over zijn eigen carrière heeft hij de nodige stukken bewaard, naast stukken over andere familieleden.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 98, 101 - De Vrije Pers", uitgave onder auspiciën van "Vrij Nederland" en "Het Parool", waarin opgenomen "The Dutch Times" en "De Geuzenpost", 1945 mei 12 en tekst van het Wilhelmus, uitgegeven als nieuwjaarswens door een drukkerij in de Zaanstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog, z.j.

    Thema's