Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de familie Laman Trip en aanverwante families, 1710-1986

Omschrijving

Het archief van de familie Laman Trip en aanverwante families bevat voor een groot deel stukken die afkomstig zijn van jhr. ir. Rutger Egbert Laman Trip (1905-1985). Deze archiefbescheiden betreffen onder ander van zijn werkzaamheden bij de N.V. Philips zoals stukken betreffende zijn activiteiten in het Philipscommando in het concentratiekamp Vught, als directeur van de Nederlandse Kabel Fabriek en als lid van de Johanniter Orde In Nederland. Jhr. Herman Laman Trip (1840-1928) en Jhr. Willem Laman Trip (1877-1972) waren adjudant in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina; Willem is daarnaast ook de secretaris van Prins Hendrik geweest. Van de werkzaamheden die deze functies met zich meebracht zijn een aantal stukken overgeleverd, zoals verslagen van binnen- en buitenlandse reizen en stukken betreffende de inhuldiging van prinses Wilhelmina als koningin. M.b.t. de familie Laman Trip zijn er stukken over hun levensloop en militaire carrières, financiën en nalatenschappen plus diverse correspondentie (waaronder de internering in Sint Michielsgestel en Vught gedurende de Tweede Wereldoorlog van jhr. A.D. Trip). Tevens is er diverse documentatie waaronder brochures, fotomateriaal e.d.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

  • 276-277 - Stukken betreffende de activiteitenvan Rutger Egbert Laman Trip (levensjaren 1905-1985) in het Philipscommando in het concentratiekamp Vught, 1943-1946.
    Met bijgevoegde stukken inzake renies van oud-gevangenen, herdenkingen en geschiedschrijving van het Philipscommando, 1946-1947, 1964, 1967, 1970-1971, 1973, 1976-1977, 1979, 1984.

    Thema's

  • 292 - Stukken betreffende de benoeming van Rutger Egbert Laman Trip (levensjaren 1905-1985), zijn bevordering en ontslag als officier, zijn diensttijd bij de krijgsmacht en bij het Militair Gezag en inzake het aan hem verleende Oorlogsherinneringskruis en het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst, 1929, 1940, 1944-1947, 1949, 1950-1951.

    Thema's