Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Familie Broese van Groenou en aanverwanten

Omschrijving

Het archief bevat stukken over oorlogsschade, stukken betreffende de door Johan Willem Georg Coops geboden hulp aan Hongaarse en Duitse vluchtelingen,stukken betreffende de bezetting, het verzet en de Duitse propaganda, herinneringen van Caroline Souget-Visser aan het verblijf van het gezin Souget als onderduikers op het landgoed "Groenouwe", stukken betreffende evacuatie, memoires van Johan Willem Georg Coops, oorlogsdagboek van Suzanna Broese van Groenou, stukken over het gevangenschap van Francina Carolina Broese van Groenou en proces wegens anti-Duitse uitlatingen, stukken betreffende verzet, brieven, etc. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid