Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
F.J.M. Smits van Oijen, privé, 1895 - 1984

Omschrijving

Frans Smits van Oyen werd op huize De Burgh in Stratum geboren op 5 juli 1895. Nog tijdens zijn militaire dienst als kornet in 1918 werd hij eigenaar van het goed Mariadaal onder Stratum en Aalst met drie enigszins vervallen boerderijen en veel heide- en bosgronden. Tot eind 1953 exploiteerde hij zijn landbouw- en ontginningsbedrijf 'De Heihoef'. Enige tijd bood hij uit Duitsland gevluchte Joodse jongens de gelegenheid op het bedrijf een opleiding te volgen. Inspelend op het gebrek aan vervoersmiddelen exploiteerde hij er tijdens de tweede wereldoorlog een vervoersbedrijf met gebruikmaking van paard en wagen. Voor onderhoud en reparatie van het materieel zorgde de eigen smederij. Stammende uit een geslacht waarvan leden openbare ambten plachten te bekleden, vervulde ook F.J.M. Smits van Oyen bestuursfuncties. Hij was lid van de raad van het juist zo vergrote Eindhoven van 1923 tot 1940 en in 1946 en wethouder van 1924 tot 1930. In deze periode had hij een groot aandeel in de stadsuitbreiding, wegenaanleg en de bouw van een nieuw stadhuis. Daarnaast was hij lid van Provinciale Staten van 1925 tot 1935. In 1946 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer, gesteund door de boerencoöperaties.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers