Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ereschuld en dankbaarheid

Omschrijving

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog bestonden er twee organisatie die zich tot doel stelden de zorg op zich te nemen voor de nabestaanden van hen die door oorlogsgeweld waren omgekomen, dan wel zij die invalide waren geworden. Het waren het Comité Eereschuld en Dankbaarheid en de Stichting 1940-’45. Naast het gemeenschappelijk doel van de beide organisaties bestaat er ook een kenmerkend onderscheid. De Stichting, opgericht in 1944, nam de zorg op zich voor allen, die in de strijd der illegaliteit slachtoffer werden, en hun nabestaanden. Het Comité dat reeds in 1940 op voorzichtige en bescheiden wijze zijn werk begon, moest dit onder de ogen van de bezettende macht in het geheim doen. Het doel, zoals geformuleerd in de statuten, was:
a) Het verlenen van steun of bijstand, waaronder mede begrepen geldelijke steun of verlenen van steun en bijstand, aan hen die sinds 10 mei 1940 deel uit maken of deel uitgemaakt hebben van de Koninklijke Landmacht en uit dien hoofde ten gevolge van oorlogshandelingen gewond, ziek of in moeilijkheden geraakten, dan wel dreigen te geraken.
b) Het verlenen van alle mogelijke hulp en bijstand, zulks in de meest ruime zin des woords, aan de nabestaanden van de onder a. bedoelde personen, voor zover dezen tengevolge van handelingen uit bovenvermelde hoofde mochten zijn komen te overlijden.

De collectie bestaat uit een cartotheek met alfabetisch op persoonsnaam geordende financiële overzichten van het comité uit de periode 1940-1955. De overzichten zijn afkomstig van de diverse lokale afdelingen in Nederland en vermelden de namen en legeronderdeel van tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde en gewonde militairen en hun nabestaanden, die in aanmerking kwamen voor financiële ondersteuning. Daarnaast bevatten de kaarten gegevens in zake persoonlijke leefomstandigheden, waarmee het een bron is voor informatie betreffende deze periode uit onze sociale geschiedenis.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)