Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Entertainment Committee te Utrecht 1945-1946

Omschrijving

Het Entertainment Committee Utrecht werd vlak na de bevrijding van de stad opgericht door de samenwerking van een aantal instanties, zoals het Interkerkelijk overleg (I.K.O), de stichting Nederlands Volksherstel (N.V.H.), de Unie van vrouwelijke vrijwilligers (U.V.V.), verschillende studenten- en sportorganisaties, de Utrechtse jeugdraad en het gemeentebestuur. Het doel van het comité was het de geallieerde militairen tijdens hun verblijf te Utrecht zo aangenaam mogelijk te maken en anderzijds de ontspanning 'in zoodanige banen te leiden, dat zij niet tot aanstootgevende uitwassen zal leiden'. Om dit doel te bereiken werd onmiddellijk een werkcommissie ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties zitting hadden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid