Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Engelbrecht, W.B.

Omschrijving

De diplomaat W.B. Engelbrecht trad in de zomer van 1940 toe tot de NSB. Van 10 oktober 1941 tot 5 mei 1945 was hij Commissaris der Provincie Utrecht. Vanaf juli 1942 was hij curator van de Rijksuniversiteit in Utrecht. Daarnaast was hij voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

Willem B. Engelbrecht (Batavia, 11 augustus 1881 - Utrecht, 7 januari 1955) is getrouwd in 1911 met Marie K.J. gravin Logothetti. Uit dit huwelijk zijn twee zoons geboren Hugo W. Engelbrecht en Karel W. Engelbrecht. W.B. Engelbrecht is in 1905 begonnen als leerling-consul in Hamburg. In 1908 is hij vice-consul geworden in Antwerpen en heeft dezelfde functie ook bekleed in Hamburg. Van 1916 tot 1917 is hij zaakgelastigde geweest in Bangkok. Tijdens zijn tijd in Chili van 1917 tot 1926 is hij Consul-Generaal met de rang buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister. In 1921 is hij een jaar op verlof in Nederland. Van 1926 tot 1933 is hij buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in Warschau. Op 1 januari 1933 wordt hij ontslagen wegens bezuinigingen en op wachtgeld gesteld. In augustus 1940 wordt hij lid van de NSB. Hij is van 10 oktober 1941 tot 5 mei 1945 Commissaris der Provincie Utrecht met als nevenfuncties het voorzitterschap van het Nederlandse Rode Kruis van juli 1942 tot mei 1945 en van 1942 tot 1945 curator der Rijksuniversiteit in Utrecht. Op 8 mei 1945 is hij samen met zijn vrouw en oudste zoon H.W. Engelbrecht opgepakt. W.B. Engelbrecht heeft 3 jaar geïnterneerd gezeten en heeft samen met zijn vrouw een boete van in totaal 80.000 gulden moeten betalen. Zijn kiesrecht is hem ontnomen en hij mag nooit meer werkzaam zijn in overheidsdienst. Op 7 januari 1955 is hij overleden in Utrecht.

Thema's