Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Elias

Omschrijving

Sergeant-majoor Inlichtingendienst Militaire Luchtvaart KNIL. Hugo Elias werd op 4 maart 1898 te Amsterdam geboren. Hij heeft de H.B.S. na drie jaar met een diploma afgerond. In 1918 werd Elias als korporaal ingedeeld bij het 5e regiment Infanterie en werd hij in 1919 tot sergeant bevorderd. In 1928 diende hij bij het XVI e infanteriebataljon te Meester Cornelis (Batavia), Ned. Indië. Van 1940 tot 1941 diende hij bij de Landstorm afdeling te Petodjo. Op 8 december 1941 werd hij bij de mobilisatie ingedeeld bij het Landstormbataljon te Batavia. Op 8 maart 1942 werd hij te Bandoeng door de Japanners krijgsgevangen gemaakt waar hij ook op 15 augustus 1945 werd bevrijd. Na de oorlog ging hij bij ML-KNIL inlichtingendienst totdat hij in 1948 werd afgekeurd voor een kortverband. Vanaf 9 juni 1949 zat hij bij het Luchtvaartcommando Java. In 1950 repatrieerde hij naar Nederland. Meer gegevens staan vermeld in het afschrift van zijn voorlopig stamboek.

Deze collectie bevat stukken betreffende de periode waarin Elias als korporaal was ingedeeld bij het 5e regiment Infanterie In 1928 diende hij bij het XVI e infanteriebataljon te Meester Cornelis (Batavia), Ned. Indië. Van 1940 tot 1941 diende hij bij de Landstorm afdeling te Petodjo. Op 8 december 1941 werd hij bij de mobilisatie ingedeeld bij het Landstormbataljon te Batavia. Periode Japanse krijgsgevangenschap, 1942-1945. 1945-1949 ML-KNIL inlichtingendienst en het Luchtvaartcommando Java.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Niet-Overheid