Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Eerstaanwezend ingenieur der Genie Amsterdam

Omschrijving

Om in geval van oorlog de verdediging te kunnen voeren dienen al in vredestijd versterkingen te worden gebouwd. De verantwoordelijkheid voor de infrastructuur en de verdedigingswerken van het leger viel toe aan de Dienst der Genie, ook wel Staf der Genie genoemd. Van oudsher waren bij de Dienst der Genie ingenieurs in dienst. Dit waren burgers die als militair beschouwd werden. In 1688 werd François du Ruy, heer van Chambon, benoemd tot inspecteur-generaal der Fortificatiën. Onder zijn bewind werden deze ingenieurs in een korps verenigd. Aan het eind van de Spaanse Successie-oorlog, in 1713, werden in alle vestingen ingenieurs gelegerd. Zij werden belast met het onderhoud, de aanleg en de inspectie van de vestingwerken. In grote vestingen, waar meerdere ingenieurs geplaatst werden, werd de oudste in rang, 'eerstaanwezend' ingenieur. Het eerstaanwezendschap Amsterdam ressorteerde achtereenvolgens onder de directeur van de 1e Fortificatie Directie te 's-Gravenhage (vanaf l mei 1841), de inspecteur in de 1e Fortificatie Inspectie te Utrecht (vanaf l september 1849), de commandant der Genie in de 3e stelling te Amsterdam (vanaf 11 augustus 1867), het 1e Geniecommandement te Amsterdam (vanaf l mei 1875), de 7e Verdedigingsstelling te Amsterdam (vanaf l mei 1878) en het 2e Geniecommandement te Amsterdam (vanaf l mei 1883). Met ingang van 15 juli 1940 werd het eerstaanwezendschap Amsterdam opgeheven. Vanaf augustus 1867 tot 15 mei 1875 werd de functie van eerstaanwezend ingenieur der Genie te Amsterdam gecombineerd met de functie van commandant der Genie in de 3e stelling te Amsterdam. Ter uitvoering van het KB van 16 februari 1923 no. 75 heeft de minister van Oorlog een nieuwe verdeling in geniecommandementen en eerstaanwezendschappen vastgesteld, die met ingang van l mei 1923 van kracht werd. Dit had tot gevolg dat de volgende verdedigingswerken naar het eerstaanwezendschap Amersfoort overgingen: de forten Hinderdam, Uitermeer, Nigtevecht, Pampus en Abcoude, de vestingen Weesp en Muiden, de kustbatterij bij Diemerdam en de batterijen aan het Gein.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

 • 387 - Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, met het kenmerk G (Geheim) en G-in (Geheim-inundatie). 1935-1940

  Thema's

 • 440-444 - Agenda's op de geheime ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken. 1934-1940

  Thema's

 • 446 - Agenda op de ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, met het kenmerk P-in (Personeel inundaties), 1940 maart-september. 1940

  Thema's

 • 463 - Stukken betreffende de wijziging van de bijzondere instructies voor de chefs van de verschillende inundatiestations. 1934-1935

  Thema's

 • 537 - Stukken betreffende de overdracht door de Eerstaanwezend ingenieur der Genie te Amsterdam aan de Wehrmachtbezirksverwaltung (U) II Amsterdam van forten, magazijnen, woningen en andere gebouwen, alsmede van inventarisgoederen. 1940-1941

  Thema's