Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Duitse verdedigingswerken en inundaties van het Nederlands grondgebied in de oorlog

Omschrijving

De collectie is opgebouwd uit inlichtingenrapporten, plattegronden, verordeningen etc van zowel de Duitse bezettingsmacht als van het verzet/ Bureau Inlichtingen te
Londen. Hij bestaat uit beschrijvingen van brieven, rapporten, afwikkelingen Genie, inlichtingen illegaliteit, kaarten van inundaties, waterstaatkundige situatie o.a. in Gelderland, gevechtshandelingen, vuuruitwerking, Duitse mijnenvelden, briefwisselingen, afdrukken luchtfoto’s, Britse en Duitse kaarten, telegrammen, documenten en Duitse voorschriften. Tevens zijn in deze (thematische) collectie de onderzoeksarchieven van M.C.H. Herman en J.J. de Wolf opgenomen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid
  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland