Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
‘Duitse Akten’ (1940-1955)

Omschrijving

De Duitse akten bestaan uit akten van geboorte, huwelijk en overlijden van Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren al dan niet gedwongen in Duitsland verbleven, anders dan in concentratiekampen. Deze akten zijn na de oorlog op bevel van de geallieerden opgemaakt en later overgedragen aan het land van herkomst. De documenten zijn van verschillend formaat en uiteenlopende kwaliteit. Ze documenteren belangrijke fasen in het leven van deze groep Nederlanders.
De documenten vormen de weerslag van gezinsvorming, collaboratie, 'Arbeitseinsatz', internering en verzet. Zo is het reilen en zeilen te reconstrueren van Nederlanders die in de vaak troebele oorlogsjaren in Duitsland verbleven. N.B. het gaat hierbij niet om personen die in vernietigingskampen zijn omgebracht.

De hele collectie bestaat uit zo'n 60.000 akten, waarvan circa 20.000 overlijdens. De collectie is afkomstig van het Nederlands Rode Kruis.
Met ingang van 6 januari 2009 zijn de overlijdens uit de collectie Duitse Akten beschikbaar in de Digitale studiezaal van het CBG.

Thema's

Indeling

  • Instellingen en personen buiten Nederland