Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ds. F.A. Nolle (1905-1970) 1936-1947

Omschrijving

Frederik Anthoon (F.A.) Nolle werd geboren op 22 januari 1905 te Dordrecht. Na zijn schooltijd heeft hij gewerkt in het kruideniersbedrijf van zijn vader en vervolgens ging hij in militaire dienst. Op 21-jarige leeftijd begon hij met de opleiding aan het gymnasium in Dordrecht. Om daarna met een studie theologie in Leiden te beginnen. Na zijn studie theologie begon hij op 19 augustus 1934 als predikant bij de hervormde kerk te Obergum. Op dezelfde dag trouwde hij met Alfriede Marie Draxler. Naast zijn werk bij de hervormde kerk volgde hij een studie medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Als predikant van de hervormde kerk zette Nolle zich actief in voor het jeugdwerk. Ook schreef hij liederen, toneelstukken en declamatoria voor allerlei gelegenheden. Verder was hij werkzaam als leraar Hebreeuws in Assen en lid van de gemeenteraad van Winsum voor de Christelijk-Historische Unie (CHU). In 1942 legde Nolle het artsexamen af en in maart 1947 verliet hij Obergum om als leider van de medische dienst van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) te gaan werken in Rantepao in Indonesië. In 1950 kwam hij weer terug naar Nederland en begon in Utrecht met de specialisatie reumatologie. In 1952 promoveerde hij op het proefschrift “Arts en Predikant“. Vervolgens werd hij chef de clinique van de interne afdeling van het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht. In 1956 werd hij benoemd tot geneesheer-directeur van het Diaconessenhuis in Leiden en in 1962 begon hij een internistenpraktijk in Leiden. F.A. Nolle overleed op 2 oktober 1970 in Leiden.

Verantwoording
Het archief F.A. Nolle is op 25 oktober 2001 aangeboden aan de gemeente Winsum door zijn dochter, E.A. Nolle.
Er heeft geen vernietiging plaatsgevonden in het archief.

Bron
Necrologie samengesteld door de familie Nolle ter publicatie beschikbaar gesteld aan de “Stichting Gedenkboek Winsum-Obergum”.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

 • 1 - Brief aan de Oberbefehlshaber der Sicherheitspolizei met het verzoek om W. Moedt vrij te laten vanwege longtuberculose. kopie. z.j.

  Thema's

 • 2 - Fotokopieën van het graf van Royal Air Force (RAF) piloot Mac. Person op de Algemene Begraafplaats te Winsum. z.j. De piloot is neergestort op 9 juli 1941 op 20-jarige leeftijd.

  Thema's

 • 3 - Teksten van liederen over personen door F.A. Nolle. Bij een aantal teksten zit een toelichting vermoedelijk gemaakt door de door de dochter van F.A. Nolle. Zie bijlage 1 voor de namen.

  Thema's

 • 4 - Uitnodigingen en programma's voor bijeenkomsten en feestavonden van de Nederlands Hervormde Gemeente (NHG) te Obergum en teksten van liedjes van koren van de NHG.

  Thema's

 • 5 - Schema van de historische optocht voor Winsum.

  Thema's

 • 6 - Tekening betreffende een plan voor een centrale verwarmingsinstallatie voor de Nederlands Hervormde Pastorie te Obergum.

  Thema's

 • 7 - Uitgaven van Trouw, maandblad van de Nederduitsche Hervormde Gemeente van Obergum, Ranum en Maarhuizen.

  Thema's

 • 8 - Nota ondertekend door een groot aantal predikanten en gemeenteleden aan de kerkraden van de Nederlands Hervormde Gemeenten inzake de missive der synode waarin het gaan in Arbeidsdienst overgelaten wordt aan ieder zijn geweten.

  Thema's

 • 9 - Krantenknipsels met aankondiging van predikbeurten.

  Thema's

 • 10 - Brief van de provinciale leider van de Nederlandse Volksdienst (NVD) met het verzoek om mee te werken aan een hulpactie van de NVD voor de slachtoffers van het bombardement op Rotterdam.

  Thema's

 • 11 - Uitgave van de krant Trouw, nieuwsuitgave voor Noord-Nederland, inzake de situatie in de wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Thema's

 • 12 - Circulaire van de Interkerkelijke Organisatie voor de Voedselvoorziening van de Noodlijdende Streken met het verzoek aan predikanten om hun invloed uit te oefenen op burgers om mee te werken aan de voedselhulp aan het westen.

  Thema's

 • 13 - Circulaire van het Bureau Provinciaal Voedselcommissaris voor Groningen inzake de organisatie van voedselhulp aan het westen.

  Thema's

 • 14 - Declamatorium Oorlogsherinneringen 1940-1945 door F.A. Nolle

  Thema's

 • 15 - Winsum in Oorlog en Vrede 1940 - 1945: Caleidoscoop van Droefheid en Vreugde door F.A. Nolle

  Thema's

 • 16 - Memorandum van F.A. Nolle naar aanleiding van zijn afscheid bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Obergum.