Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Dorpen Nibbixwoud en Hauwert, gemeente Nibbixwoud 1587-1941

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 137-174 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 360-388 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 'Bevolking' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het gedeponeerde archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers