Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Dordrechts museum, 1842-1996

Omschrijving

Na afkondiging van de mobilisatie op 28 augustus 1939 werd het museum gesloten. Er werden maatregelen getroffen om de belangrijkste kunstwerken uit de collectie in veiligheid te brengen. Ongeveer 130 belangrijke werken konden worden ondergebracht in de kluizen van de Nederlandse Bank en de Incassobank. Een deel van de collectie bleef nog voor het publiek toegankelijk. Ondanks de oorlog zag men nog kans om in samenwerking met de V.V.V. in 1942 een tentoonstelling te organiseren over 'Groeiend Dordrecht'. Deze tentoonstelling trok 15.000 bezoekers. In mei 1944 werden nog een aantal schilderijen, samen met een deel van de collectie van Museum Boymans van Beuningen, ondergebracht in een bomvrije schuilplaats van het rijk bij Heemskerk. De bovenverdieping van het Dordrechts Museum werd vervolgens ontruimd. De resterende werken werden in een brandvrije ruimte bewaard, samen met waardevolle stukken van Dordtse particulieren en de collectie van het Rijksmuseum Van Bilderbeek-Lamaison. Het museum werd in 1947, na de terugkeer van de in veiligheid gebrachte werken en de nodige reparatiewerkzaamheden, weer heropend. Deze informatie is niet te herleiden tot specifieke inventarisnummers

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)