Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Doopsgezinde Gemeente te ’s-Gravenhage

Omschrijving

Reeds voor de aanvang van de Tweede Wereldoorlog waren er kritische geluiden in de gemeente te horen over het Nazisme en de NSB. In 1942 is een Evacuatiecommissie ingericht om de belangen van geëvacueerde doopsgezinden te behartigen. De commissie was behulpzaam bij het vinden van huisvesting voor geëvacueerde doopsgezinden bij ander doopsgezinden. In januari 1944 werden dominee Albert Keuter en zoon gearresteerd vanwege illegale activiteiten, onder meer hulp aan Joden. Zij overleefden de oorlog niet. Beiden kwamen in maart 1945 in het kamp Bergen Belsen om het leven. Na de oorlog werden activiteiten die tijdens de oorlog niet of moeizaam verricht konden worden, weer hervat.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen