Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Dominicanessen vh Allerheiligst Sacrament

Omschrijving

Het instituut der Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament is in 1919 gesticht door pater H.J. Koolen o.p. (1877-1956), kapelaan van de St. Dominicuskerk in de Broerstraat te Nijmegen. Vier leden van de Derde Orde der Dominicanen verbonden zich middels eenvoudige geloften tot een pia unio. Het instituut, dat de naam Sint Dominicusstichting kreeg, bleef sterk verbonden met de Dominicaner Orde. De zusters leefden volgens een regel die is overgenomen van de Dominicanessen van Voorschoten. Pater Koolen werd directeur en bleef dat tot aan zijn dood op 23 november 1956. De eerste algemene overste was zuster Dominica Jorritsma-Vonck de Both, weduwe van een welgestelde inwoner van Nijmegen. Zij was overste van 1919 tot 1934. Zij werd opgevolgd door zuster Joanna Krusemeijer (overste van 1934-1962). De zusters zijn hun werkzaamheden begonnen in een pand aan de Burchtstraat te Nijmegen. In 1929 verhuisden zij naar de St. Anthoniusplaats. Daar betrokken zij een 17e eeuws regentenhuis dat tot klooster was omgebouwd door architect Charles Estourgie (1884-1950), een goede bekende van de zusters. Behalve in Nijmegen hebben de zusters van 1943 tot 1986 in Roermond gewerkt en van 1948 tot 1981 in Leiden.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 90 - Brieven van mgr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, naar aanleiding van verordeningen van de commissaris voor niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen te Den Haag tijdens de bezettingstijd. Alsmede correspondentie tussen de Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament met de commissaris voor niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen, 1940-1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers