Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Dolle Dinsdag

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie Dolle Dinsdag is hier één van.
In de zomer van 1950 bereikte het RIOD het verzoek van een Leids student, de heer A. Buma, tot het verstrekken van gegevens omtrent de geruchten, die op Dolle Dinsdag de ronde gedaan hadden. Deze gegevens bleek het RIOD niet te bezitten. Uitgaande van de opvatting, dat de verwarde situatie op Dolle Dinsdag (5 september 1944) niet alleen op zichzelf van betekenis was, doch ook licht wierp op de labiliteit van stemming en oordeel tijdens de bezetting, werd besloten tot het houden van een enquête ter verkrijging van gegevens. De scriptie van A. Buma is aanwezig op het NIOD (Ned.12.9 Scr.77).

Het archief bevat ingevulde vragenlijsten, geordend per provincie en daarbinnen alfabetisch op woonplaats van respondent (ten tijde van Dolle Dinsdag, 5 september 1944). Dit archief bevat informatie over vluchtelingen, nationaalsocialisme, bezetting, stemming, bevolking.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid