Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Documenten van de verzetsstrijders Geert Schuringa en Gerrie de Jong te Amersfoort

Thema's

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 6 - Brieven uit Dachau van Jaap de Jong uit Spakenburg (oom van Gerrie de Jong)

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Boek met diverse legitimatie, verklaringen enz. foto's van de bevrijding in Amersfoort, stukken van de distributiedienst, brieven van instanties, processen-verbaal, diploma, enz, 1940-1950.

 • 2 - Boek met diverse legitimatie, verklaringen enz. foto's van de bevrijding in Amersfoort, stukken van de distributiedienst, brieven van instanties, processen-verbaal, diploma, enz. 1945-1992

 • 3 - Aanvraagformulier ingevuld door de heer Schuringa om lid te worden van de Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland

 • 4 - Album met foto van een reis naar Denemarken met een groep oud-illegale-werkers

 • 5 - Manuscript van 'Onze strijd in bezettingstijd, in Amersfoort en omstreken' samengesteld door G. Schuring en geschreven door L. van de Wey en M. van Gent

 • 7 - Herinneringen van ...., echtgenote van een Amersfoortse Amersfoortse politieagent. Deze titel staat op de omslag. Verhaal over bommen die vallen in Amersfoort verteld door de vrouw van een echtpaar
  NB: De herkomst van het verhaal is niet te achterhalen.

 • 8 - Brief van G.J.A. Manders aan de weduwe van Luit van de Wey. Zat in knokploeg met Cees de Jong vader van Gerry de Jong
  NB: Van de andere stukken is de herkomst niet te achterhalen.

 • 9 - Krantenknipsels