Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Districts Militaire Commissaris van Enschede, 1945

Omschrijving

Enschede werd op zondag 1 april 1945 bevrijd. Majoor H. Pierson was de Militaire Commissaris voor het District Enschede, omvattende de gemeenten Enschede, Hengelo, (Stad en Ambt) Delden, Goor Markelo, Diepenheim, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal. In Hengelo bestond een "afdelingscommissariaat van Enschede" onder de E.T.O. Kapitein S. Leusink en later onder E.T.O. J.A. van Gessel. Het D.M.C. Enschede werd op 15 juli 1945 opgeheven. De werkzaamheden werden voortgezet door het D.M.C. Twenthe te Enschede. (Samenvoeging van de D.M.C.'s Enschede en Almelo, zie toegangsnummer 400.4.) E.T.O. was eerst Kapitein J.A. van Gessel, daarna Kapitein G.J. Marsman uit Oldenzaal. Als Secretaris fungeerde Mr. J.H. Schmidt te Enschede. Chef registratuur was A.G. Weernink, Broekheurnerweg 60 te Enschede.

De correspondentie betreffende Rechtsherstel (nrs. 122, 123) werd overgedragen aan de Adviescommissie voor Rechtsherstel en Beheer te Enschede; de correspondentie betreffende Vervolging en Inbewaringstelling (nrs. 24 e.v.) op 1 november 1945 aan de Militaire Commissaris voor Inbewaringstelling en Vrijlating Mr. H. Kingma Boltjes, Hofstraat 13 te Almelo. Vermeld zij nog, dat een groot gedeelte van de correspondentie van de Sectie Transport zich bevindt in het archief van het Districts Militair Commissariaat Twenthe.

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers