Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Districts Militair Commissaris van Twenthe te Enschede, 1945

Omschrijving

Het op 15 juli 1945 gevormde Commissariaat Twenthe te Enschede is een voortzetting en samenvoeging van de D.M.C.-s Enschede en Almelo. Militair Commissaris was Majoor Drs. J.A. Baart tot 1 september en daarna tot 1 december Kapitein J.A. van Gessel. Van 1 september tot 1 oktober stond kapitein Van Gessel onder de Provinciale Militaire Commissaris te Zwolle, daarna tot 1 december was hij de vertegenwoordiger voor de Provincie Overijssel van de Commissaris Militair Gezag in de 4e Militaire Afdeling, en stond als zodanig onder Overste Blauw te Arnhem.

De correspondentie van Sectie II nr. 146 (Vervolging en Inbewaringstelling) werd op 1 november 1945 overgedragen aan de Militaire Commissaris voor Inbewaringstelling en vrijlating, Mr. H. Kingma Boltjes, Hofstraat 13, Almelo.

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers