Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
District Breda van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland, 1944-1950

Omschrijving

Het district Breda van de Gemeenschap van Oud Illegale Werkers Nederland (GOIWN) bestond in 1945 uit 4 afdelingen, namelijk Breda, Nieuw-Ginneken, Oosterhout en Made. De afdeling Breda, omvattend de burgerlijke gemeenten Breda, Teteringen en Beek (later Prinsenbeek genoemd), kende 11 kringen; afgevaardigden van de kringen vormden het afdelingsbestuur, dat op zijn beurt weer afgevaardigden stuurde naar de districtsraad Breda. De GOIWN was in de maanden direct na de bevrijding van het Zuiden van Nederland ontstaan. Het doel van de per oktober 1944 ingestelde Gemeenschap vormde, naast het bevorderen van het contact tussen alle oud-illegale werkers in Nederland, onder meer het "naast en tezamen met alle gelijkgezinde Nederlanders mede te werken aan de cultureele, sociale en economische wederopbouw van ons land", alsmede het behartigen van de belangen van oud-illegale werkers en militairen alsmede hun nagelaten betrekkingen die door de acties van de bezettingsautoriteiten schade hadden geleden.

Het archief bevat o.a. stukken betreffende de organisatie, correspondentie, circulaires en verslagen van (kring)vergaderingen en ledenlijsten. Een deel van de stukken van het district Breda berust in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, o.m. met betrekking tot zuivering, politieke delinquenten, en de positie van Nederlandse militairen (na de oorlog).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen

  • 5 - Lijst van "concentrationairen" (in concentratiekampen verbleven hebbende personen), opgesteld door de Sociale Dienst van de G.O.I.W.N. te Breda, 1945 juli 6

    Thema's