Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het distributiebedrijf kring Heerenveen 1940-1964

Omschrijving

Het bedrijf werd ingesteld op grond van de Distributiewet 1939. Doel was het regelen van de distributie van schaarse goederen als levensmiddelen, kleding en schoeisel, fietsbanden en dergelijke door middel van rantsoenbonnen. In 1942-1943 waren er 30 à 40 personeelsleden werkzaam.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • DB.001 - Personeelsaangelegenheden waaronder aanstelling leider; vrijstellingen arbeidsinzet; opgaven personeelsbezetting, 1941-1949

    Thema's