Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening, (1939-1944) 1945-1970

Omschrijving

Het archief bevat de archiefbescheiden van de Directie/Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening (1945-1970), de Directie Buitenlandse handelsaangelegenheden (1950-1960), de Commissie Atoomzaken (1959-1969), Plancommissie Provinciale Voedselcommissarissen (PVC) (1948-1965) en een aantal kleinere commissies, werkgroepen en colleges. De documenten hebben betrekking op "de voedselvoorziening en daarmee samenhangende marktordening op het gebied van de landbouw en de daarmee verbonden handel en industrie".In het archief bevinden zich o.a.: verslagen (dossiers) van werkzaamheden en overleg, stukken met betrekking tot de organisatie (o.a. de Provinciaal Voedsel Commissarissen) en documenten m.b.t. het landbouwbeleid in het algemeen. Een groot deel van de stukken heeft betrekking op de internationale handelspolitiek (EEG, GATT, Benelux, VN, OESO, FAO en andere internationale overeenkomsten). Verder bevat het archief onder andere documenten met betrekking tot voedselveiligheid, distributie, voorlichting, marktordening, visserij en landinrichting.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 571 - Stukken betreffende de dropping van voedsel boven Utrecht en Noord-Holland, 1945-1952

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers