Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Directie Binnenlands Bestuur: Bestuurszaken en Kabinetszaken (1934) 1949-1982

Omschrijving

Tot de taken van het Binnenlands Bestuur behoorden onder andere het toezicht op de bestuurlijke en financiële organisatie van de lagere overheden en de verantwoordelijkheid voor handhaving van de openbare orde en veiligheid. Van beide taken is veel correspondentie bewaard gebleven. Als bijzondere onderwerpen kunnen daarnaast in dat verband worden genoemd de zuivering van de burgemeesters, de Wederopbouw en de annexatie van Duits grondgebied, en natuurlijk ook stukken betreffende de Watersnoodramp van 1953.
Verder bevat dit archief stukken betreffende de meest uiteenlopende onderwerpen, vallen onder openbare orde, gezondheidszorg verkeer en vervoer, economische aangelegenheden, maatschappelijke zorg, volksontwikkeling en religie, justitie, landsverdediging en Internationale samenwerking. Bijvoorbeeld van politie en marechaussee tot filmkeuringen, van ziekenhuizen tot slachthuizen en van openbare wegen tot post en telecommunicatie.

In rubreik 3.7.1.1. bevinden zich stukken met betrekking tot benoeming, herbenoeming, zuivering, eerherstel en ontslag van Commissarissen der Koningin per provincie. Mogelijk bevinden zich hieronder stukken die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers