Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Dienst Staatsbosbeheer, 1899-1950

Omschrijving

Het archief van het Staatsbosbeheer over de periode 1899-1950 bevat documenten met betrekking tot de organisatie, het personeelsbeleid en de uitvoering van de taken. Daarnaast bevat het een aantal commissiearchieven. In het archief bevinden zich o.a. jaarverslagen, akten met betrekking tot aan- en verkoop van onroerende goederen in de diverse houtvesterijen, stukken met betrekking tot beheer in de diverse houtvesterijen, stukken met betrekking tot diverse ontginningsplannen en stukken betreffende advisering en uitvoering van de Boswet 1922 en natuurbescherming i.h.k.v. de Natuurschoonwet 1928.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers