Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie, (1862) 1947-1987 (1996)

Omschrijving

Het archief bevat voornamelijk documenten die betrekking hebben op de bouw van bunkers, munitiemagazijnen, taxibanen en andere militaire bouwwerken. Ook bevat het archief plannen voor inundaties, militaire oefeningen en mobilisatierichtlijnen toegespitst op verschillende Genie-onderdelen. Het chronologische gedeelte van het archief is onderverdeeld in drie perioden: 1. 1945-1956; 2. 1956-1967 (-1968) en 3. (1967-) 1968-1987. De archiefstukken zijn systematisch gerangschikt op ingangen (agenda's, klappers, nummerboeken) en verbalen. Ook is er een gerubriceerd archief. Een substantieel deel van de archiefbescheiden bestaat uit tekeningen.

Mogelijk bevat het archief in de agenda's van ingekomen stukken oorlogsgerelateerd materiaal. Met name schade aan gebouwen en infrastructuur

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarissen

 • 982-985 - Minuten van besluiten en uitgaande brieven, met als bijlagen de ingekomen brieven en interne nota's.1957-1984

  Thema's

 • 1052 - Het opstellen van een voordracht over een brugslagoperatie door de geallieerde legers gedurende de veldtocht 1944-1945

  Thema's

 • 1667-1685 - Minuten van besluiten en uitgaande brieven, met als bijlagen de ingekomen en interne nota's 1945-1982

  Thema's

 • 1687-1731 - Minuten van besluiten en uitgaande brieven, met als bijlagen de ingekomen en interne nota's 1945-1982

  Thema's

 • 1734 - Het registreren van de staat van onderhoud van militaire gebouwen door de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amsterdam 1945-1946

  Thema's

 • 1744-1757 - Minuten van besluiten en uitgaande brieven, met als bijlagen de ingekomen brieven en interne nota's 1945-1982

  Thema's

 • 1768-1790 - Minuten van besluiten en uitgaande brieven, met als bijlagen de ingekomen brieven en interne nota's 1945-1964

  Thema's

 • 1792-1803 - Minuten van besluiten en uitgaande brieven met als bijlagen de ingekomen brieven en interne nota's 1945-1971

  Thema's

 • 1804-1826 - Geheime minuten van besluiten en uitgaande brieven met als bijlagen de ingekomen brieven en interne nota's 1945-1950, 1958-1973

  Thema's