Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Dienst der Gemeenteplantsoenen

Omschrijving

De Dienst der Gemeenteplantsoenen droeg bij aan de voedselvoorziening in de Tweede Wereldoorlog. Met ingang van 1 december 1942 werd door de burgemeester de Tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor de Teelt van Voedingsgewassen ingesteld. Het diensthoofd P.J. van Bommel werd met ingang van 1 november 1943 benoemd tot directeur der Gemeenteplantsoenen. Op 15 april 1945 werd de dienst weer opgeheven en werden de werkzaamheden opgedragen aan Gemeenteplantsoenen, die dus ook met de uit de liquidatie voortvloeiende werkzaamheden werd belast. Op 4 mei 1945 bleek directeur Van Bommel overigens spoorloos te zijn verdwenen met medeneming van zijn dienstauto en enige andere gemeente-eigendommen. (zie voor archiefstukken betreffende de Tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor de Teelt van Voedingsgewassen bnr. 0610-01). De Dienst der Gemeenteplantsoenen zorgde ook voor het beheer en onderhoud van de openbare begraafplaats.

De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers