Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Diaconie der Hervormde Gemeente te Utrecht (1349) 1597-1960 (1969)

Omschrijving

In de crisis-en oorlogsjaren was de diaconale zorg weer sterk gericht op materiële ondersteuning. In de laatste oorlogswinter lag het accent begrijpelijkerwijs op de voedselvoorziening en, in nauw verband daarmee, op de uitzending van Utrechtse kinderen naar het noorden en oosten van het land. Dergelijke acties werden voor een deel in het kader van het Interkerke-lijk Overleg (I.K.O.) uitgevoerd.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1651 - Notulen van de vergaderingen van het Interkerkelijk Overleg, 1944-1946, 1948, 1951-1952
  N.B. In de Tweede Wereldoorlog was in Nederland het verzet der kerken geconcentreerd in het I.K.O. Op plaatselijk niveau nam de Diaconie aan dit overleg deel. In de oorlogswinter richtte het I.K.O. het Interkerkelijk bureau voor noodvoedselvoorziening (I.K.B.) op met tal van plaatselijke afdelingen.

  Thema's

 • 1652 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het IKO, 1944-1946, 1948, 1951-1953
  N.B. In de Tweede Wereldoorlog was in Nederland het verzet der kerken geconcentreerd in het I.K.O. Op plaatselijk niveau nam de Diaconie aan dit overleg deel. In de oorlogswinter richtte het I.K.O. het Interkerkelijk bureau voor noodvoedselvoorziening (I.K.B.) op met tal van plaatselijke afdelingen.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers