Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Deutsche Krankenkasse für die Niederlande

Omschrijving

Personeel van Duitse instellingen in Nederland was aangesloten bij de Krankenkasse ter verzekering van hun ziektekosten. Ook hield de Krankenkasse zich bezig met de ziekteverzekering van grensgangers en Nederlanders die in Duitsland werkzaam waren. Een groot aantal Nederlandse artsen heeft verklaard, dat zij geen patienten voor rekening van de Krankenkasse konden behandelen als een gedeelte van het honorarium werd overgemaakt aan de Nederlandsche Artsenkamer.
De artsenverklaringen in de portefeuilles 9-12 worden besproken bij Ph. de Vries "Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland", p. 40.

Dit archief bevat informatie over de bezettingspolitiek, Duits bestuur en ziekenfondsen.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland