Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten

Omschrijving

In november 1940 besloot Seyss-Inquart tot de oprichting van een nieuw departement, naar het voorbeeld van het Duitse "Reichsministerium für Volksaufklarung und Propaganda", waaronder naast de voorlichting en propaganda ook de gehele kunstsector ressorteerde. Als gevolg van deze maatregel werd het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen herdoopt in departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, terwijl de sector kunst overgeheveld werd naar het nieuwe departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Hoewel de meeste ambtenaren van het DVK lid van de NSB waren, betekende dit geenszins dat het departement een verlengstuk was van de NSB. Goeddeels lag de departementale controle in handen van het Rijkscommissariaat waar dit orgaan de benoemingen moest goedkeuren en het beleid in verregaande mate beïnvloedde.

Dit archief bevat informatie over T. Goedewagen, secretarissen-generaal, muziek, pers, boeken, theater en cultuurpolitiek.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)