Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming

Omschrijving

Het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming (OWK) is op 25 november 1940 ingesteld bij verordening 211/40 van de Rijkscommissaris als departement van algemeen bestuur. Evenals het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten is het voortgekomen uit het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat tot de datum van opheffing had geresorteerd onder de secretaris-generaal prof.dr. Van Poelje en na diens arrestatie op 30 augustus 1940 onder mr. H.J. Reinink. Gelijkschakeling van het onderwijs was de belangrijkste opdracht die de Duitsgezinde Amsterdamse hoogleraar prof.dr. Jan van Dam bij zijn benoeming tot secretaris-generaal eind november 1940 van Seyss-Inquart meekreeg. Het departement kwam het recht toe onderwijzend personeel te ontslaan en aan te stellen. Het verplicht ondertekenen van de ariƫrverklaring werd ingevoerd, gevolgd door de loyaliteitsverklaring voor studenten. Voorts vond er censuur op schoolboeken plaats.

Dit archief bevat informatie over secretarissen-generaal, universiteiten, hoogleraren, bibliotheken, hogescholen, scholen, musea en anti-joodse maatregelen.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 106f - Stukken van de afdeling Kabinet van de secretaris-generaal betreffende de Nederlandsche Arbeidsdienst , 26 juni 1935 - 15 september 1943

  Thema's

 • 106b - Stukken van het Kabinet van de secretaris-generaal betreffende de arbeidsinzet en de terugvoering in krijgsgevangenschap , 27 januari 1943 - 7 februari 1945

  Thema's

 • 107a - Persberichten, nota's en correspondentie betreffende de instelling van het zogenaamde oorlogs-einddiploma, uit te reiken aan vrijwilligers in Duitse krijgsdienst , 28 oktober 1941 - 18 december 1943

  Thema's

 • 107f - Nota's en notities betreffende de arbeidsinzet van studenten en afgestudeerden, 9-11 december 1942

  Thema's

 • 107e - Stukken betreffende maatregelen tegen, en uitsluiting van, joodse hoogleraren, lectoren en studenten, w.o. een lijst van alle ontslagen die gegeven werden, februari - 24 maart 1941

  Thema's

 • 110e - Enige correspondentie, circulaires en gedrukte mededelingen betreffende joden in dienst van het hoger onderwijs, 28 augustus - 17 oktober 1940

  Thema's

 • 112a - Correspondentie en een nota betreffende het muziekleven en de joodse musici in Nederland, 4 oktober 1940 - 20 januari 1941

  Thema's

 • 113g - Correspondentie algemene mededelingen, afschriften van circulaires e.d. betreffende studentenkwesties aan de Leidse universiteit, o.m. de studenten corporaties, arrestaties, arbeidsinzet e.d., 22 januari 1941 - 7 april 1943

  Thema's