Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Departement van Landbouw en Visserij

Omschrijving

Het Departement van Landbouw en Visscherij is evenals dat van Handel, Nijverheid en Scheepvaart voortgekomen uit het Departement van Economische Zaken. Beide nieuwe departementen werden op 8 mei 1940 ingesteld bij Koninklijk Besluit (Staatsblad 1940, no. 140) en stonden tijdens de bezetting onder leiding van dr. H.M. Hirschfeld. Het departement omvatte naast het eigenlijke departement, het landbouwonderwijs, het veeartsenijkundig staatstoezicht etcetera ook twee belangrijke directoraten-generaal, namelijk dat van de Landbouw (onder leiding van G.J. Ruiter) en dat van de Dienst voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd (onder leiding van S.L. Louwes). Vanwege de distributie en de omstandigheid dat Nederland op eigen voedselproductie was aangewezen, waren dat belangrijke diensten. In maart 1942 werd door Hirschfeld de Raad voor de Voedselvoorziening ingesteld. Voorts ressorteerden onder het departement ondermeer de Raad voor de Voedselvoorziening, de Centrale Crisis Controle Dienst en verschillende bedrijfschappen.

Dit archief bevat informatie over bezettingspolitiek, departementen, overheid.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 197e - Diverse stukken van de Gemachtigde voor den Oogst met betrekking tot de schaarste aan arbeidskrachten in de landbouw en vrijstelling van de arbeidsinzet , 17 mrt. 1943 -20 aug. 1943

    Thema's